Publicar un article científic

Com es poden identificar revistes on publicar?

Per ajudar a identificar revistes acadèmiques per publicar-hi un article original es poden consultar diferents recursos que recullen les revistes existents. A continuació, suggerim que segueixis els passos següents:

Localitza la revista on voldries publicar

Per trobar la revista a la qual et pot convenir o interessar més enviar l'article, et recomanem que facis servir alguna de les eines que et suggerim a continuació:

Valora la qualitat de la revista científica

Per decidir si interessa publicar en una determinada revista és útil fer-se diferents preguntes que ajuden a valorar-ne la qualitat.

Cerca l'impacte de la revista

El factor d'impacte, la posició i el quartil que ocupa la revista respecte a altres del seu àmbit són criteris actualment molt importants per seleccionar la revista per publicar-hi la recerca feta.