Coneix l'equip

Lis Balcells

Lis Balcells

Grup operatiu: Biblioteca per a l'Aprenentatge. Referent d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, formació professional (FP)

Àmbits de treball:

Assessorament i suport a l'equip docent, Recursos d'aprenentatge, Cerca d'informació especialitzada, Gestió de recursos externs, Qualitat dels recursos

Com et pot ajudar?

És referent dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Durant el seu dia a dia dona suport al professorat en la selecció i la gestió dels recursos d'aprenentatge: els resol les consultes i els dubtes i els proposa material que els pot ser útil per a les seves assignatures.

També coordina la gestió dels recursos d’aprenentatge externs, és a dir, continguts com ara articles de revista, capítols de llibre o textos legals que no pertanyen a la UOC i que necessiten l’autorització legal del titular dels drets de propietat intel·lectual. També és corresponsable del servei de cerca de recursos d'aprenentatge, adreçat a l'equip docent. Com la resta de l'equip de la Biblioteca, atén les consultes que arriben al servei de La Biblioteca respon

Educació i trajectoria professional

Atreta sempre pel món editorial, especialment per l'àmbit dels recursos didàctics, ha anat orientant la seva carrera professional i la seva formació en aquesta direcció. És llicenciada en Filologia Catalana (UB) i postgraduada en Lexicografia (UPF), i s'ha format en Gestió de Continguts i Projectes (UOC).

Pel que fa a l'àmbit laboral, ha exercit de professora de secundària i de lexicògrafa a l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 2000 es va incorporar a l'empresa Oberta Publishing (en aquell moment, Eureca Media) del Grup UOC com a lingüista i editora. El 2007 va passar a formar part de l'equip de la UOC per dur a terme diferents tasques relacionades amb la coordinació dels recursos didàctics i la gestió dels recursos per a l'aprenentatge. Des del 2011 forma part de l'equip de la Biblioteca de la UOC.

Interessos personals

El teatre (fer-ne i anar-ne a veure) i l'hoquei sobre herba.