Coneix l'equip

Albert Cervera

Albert Cervera

Grup operatiu: Biblioteca per a l'Aprenentatge. Referent d’Economia i Empresa, formació professional (FP) i curs de formació superior per a professionals (CFSP)

Àmbits de treball:

Assessorament i suport a l'equip docent, Recursos d'aprenentatge, Cerca d'informació especialitzada, Gestió del programari de l'aula, Qualitat dels recursos

Com et pot ajudar?

És bibliotecari referent dels Estudis d'Economia i Empresa. Durant el seu dia a dia dona suport al professorat d'aquests estudis en la selecció i la gestió dels recursos d'aprenentatge: els resol les consultes i els dubtes i els proposa material que els pot ser útil per a les seves assignatures.

A més, és responsable de la gestió dels recursos d'aprenentatge vinculats al programari

Com la resta de companys de la Biblioteca, atén les consultes que arriben al servei de La Biblioteca respon i elabora biblioguies amb continguts útils per a poder aprofundir en un tema determinat.

Educació i trajectoria professional

És llicenciat en Filologia (UB) i en Documentació (UOC). La seva experiència laboral en el món de la documentació i la informació se centra en les biblioteques universitàries: comença a treballar a la UPF i més endavant entra a formar part de l’equip de la UOC.

Perfils públics