Biblioguies

Temàtica:  Ciències de la Informació i de la ComunicacióMultidisciplinar

Comunicació crítica, gènere i feminismes

Recull de materials per analitzar el discurs dels mitjans culturals i de comunicació des d'una perspectiva crítica i feminista. S'ha elaborat amb la col·laboració de les professores de la UOC Sonia Herrera i Cristina Pujol.

Persona amb una televisió al cap

Reflexions imprescindibles

Recull de lectures de temàtica transversal per a una comunicació crítica.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip