Actualitat

Una guia sobre la perspectiva de gènere en la salut

Temàtica:  Ciències de la Salut
Dues doctores atenent una pacient
05/03/24

La medicina té gènere? La biblioguia inclou fonts d'informació sobre el biaix de gènere en el sistema de salut: en el diagnòstic, el tractament i l'atenció 

Consulta una selecció de continguts sobre salut femenina: hàbits saludables, exercici físic, nutrició i patologies específiques de les dones

Les desigualtats de gènere dificulten que dones i nenes es beneficiïn d'un servei de salut equitatiu i de qualitat. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un sistema sanitari que integri la perspectiva de gènere implica, per exemple, la prestació de serveis que considerin les necessitats de salut específiques de les dones, una recerca amb estudis clínics testats tant en homes com en dones i la promoció de la igualtat d'oportunitats entre el personal sanitari. Per tenir una comprensió més completa sobre la relació entre gènere i salut, l'equip bibliotecari de la UOC ha creat una biblioguia nova

Et convida a tenir més informació sobre salut femenina i reflexionar sobre les desigualtats en àmbits com l'atenció mèdica i la recerca.

Incloure la perspectiva de gènere en el camp de la salut significa reconèixer i abordar les diferències biològiques, socials i culturals entre dones i homes en relació amb la salut i la malaltia. Aquest enfocament admet que les necessitats i les experiències de salut poden variar i cal considerar aquestes diferències en la recerca, la pràctica clínica, la política de salut i la prestació de serveis.

Grup operatiu: 

Marta Massip, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Què hi trobaràs?

  • Hàbits saludables: continguts específics sobre la salut de les dones, incloent-hi la prevenció i el tractament de malalties, i la promoció d'hàbits saludables que influeixen en la qualitat de vida. Per exemple, consells pràctics sobre exercici físic o com mantenir una dieta equilibrada, que tenen en compte els diferents moments vitals i el cicle menstrual.
  • Malalties exclusives de les dones: apartat que aborda les patologies concretes que afecten el benestar físic i emocional de les dones, com les dificultats lligades a l'embaràs, els dolors de la menstruació, els efectes de la menopausa o malalties com l'endometriosi. També es parla de les afeccions a les quals les dones solen ser més vulnerables, com ara les malalties cardiovasculars.

Consulta, per exemple, FAROS, un portal amb informació fiable de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la promoció de la salut i el benestar de les dones.

  • Salut mental de les dones: informació per saber més coses sobre els trastorns de salut mental que afecten les dones, inclosos el tractament i la prevenció. Segons l'OMS, les dones són més propenses a patir alguns trastorns com la depressió, que és aproximadament un 50 % més freqüent en dones que en homes. La guia també incorpora continguts sobre el paper que representen les desigualtats socials en la salut mental.
  • Atenció mèdica: documentals, articles i estudis que aborden les diferències entre metge i pacient en el cas d'homes i dones. També s'hi tracten els desafiaments per a les professionals sociosanitàries.

Un dels continguts és Dona, vostè no té res!, un documental del programa Sense ficció de TV3 que vol visibilitzar el tracte discriminatori que pateixen les dones per part del sistema sanitari amb testimonis de pacients i de professionals.

  • Formació i recerca sobre dona i salut: pots llegir una recerca que adverteix sobre la manca de tractament de la salut femenina en els plans d'estudi de les escoles americanes de medicina. També TED Talks i altres continguts que denuncien que la recerca mèdica tradicionalment ha estudiat més els homes, sense segregar els resultats segons el sexe en assaigs clínics.

A la biblioguia hi trobaràs un resum dels punts clau del seminari web Exploring the nexus between health, equity, and gender, organitzat pel clúster global d'universitats de l'objectiu de desenvolupament sostenible 3, liderat per la UOC a través de l'eHealth Center, i l'Associació Internacional d'Universitats (IAU, per la sigla en anglès).

  • Entitats que treballen en el tema: organitzacions que ofereixen suport i informació sobre qüestions de salut específiques per a les dones.

La nova biblioguia vol contribuir a sensibilitzar sobre una atenció sanitària equitativa i de qualitat per a tothom.