Actualitat

Cada minut compta: set tècniques per gestionar el temps

Temàtica:  Multidisciplinar
Un home mirant el rellotge amb un mòbil a la mà i un ordinador de fons
Autor: Sandra Pérez (foto: Yan Krukau de pexels.com)
16/02/24

En aquest espai web de la Biblioteca pots consultar més continguts i trucs per a les teves activitats i treballs finals

L'equip de la Biblioteca et proposa una selecció de lectures i vídeos amb tècniques i trucs per gestionar el temps de manera eficient i productiva. Te'n destaquem els punts clau perquè puguis començar a posar-los en pràctica de seguida.

Set idees per gestionar el temps

Hi ha una gran varietat de tècniques disponibles per millorar la productivitat i la gestió del temps; te'n presentem només una selecció.

Fes clic a la imatge per obrir la infografia. 

Gestió del temps

 • Defineix objectius SMART: atura't i pensa quins són els teus pròxims objectius. Assegura't que segueixin els principis SMART (acrònim anglès de specific, measurable, achievable, relevant, time-bound), és a dir, que siguin prou específics i clars; mesurables per poder avaluar-ne el progrés; assolibles amb els recursos dels quals disposes; rellevants i que suposin un repte personal, i delimitats en el temps, amb un termini concret per a la seva consecució.
 • Prioritza les tasques segons la seva importància i urgència: pots seguir la matriu Eisenhower. Consisteix a representar gràficament les tasques en un quadre de quatre quadrants, segons la seva urgència (la rapidesa amb què cal fer-les) i importància (com afectaran els teus objectius). Els dos primers quadrants representen les activitats a les quals hauries de dedicar més esforços (les urgents i importants, i les importants però no urgents); i els dos últims, les que hauries de deixar per a més endavant o bé reduir (urgents però no importants i ni urgents ni importants).
 • Principi de Pareto (regla 80/20): aplicat a la gestió del temps, suggereix que el 20 % de les nostres tasques són responsables del 80 % dels resultats. És una invitació a identificar quines accions contribueixen més als teus objectius i concentrar-hi els teus esforços.
 • Llei de Parkinson: defensa que "tota tasca tendeix a dilatar-se indefinidament fins a ocupar tot el temps disponible per a la seva realització". Si tenim un termini de lliurament llarg, la tasca es podria allargar innecessàriament, i per això la planificació és clau.
 • Organitza les tasques per blocs de temps: aquest mètode consisteix a dividir el teu dia en blocs de temps i dedicar cada franja a fer tasques similars (respondre correus, cercar informació, consultar tendències del teu sector, etc.). Està pensada per mantenir la concentració i evitar allargar el temps que dediques a les tasques.
 • Menjar-se la granota: es basa en la cita de Mark Twain "menja't una granota viva a primera hora del matí i res pitjor et passarà al llarg del dia" i et convida a començar la teva jornada amb les tasques més importants o difícils.
 • Tècnica Pomodoro: consisteix a dividir la jornada en intervals de 25 minuts seguits de 5 minuts de descans (pomodoros). Cada quatre intervals es recomana fer una pausa més llarga per mantenir la concentració i evitar la fatiga mental.

Per aplicar aquestes tècniques pots fer servir eines digitals, com per exemple:

 • Google Keep: aplicació per prendre notes i fer recordatoris.
 • Pomodoro Timer: per gestionar el temps amb intervals de treball i descans.
 • Trello: per organitzar tasques i projectes mitjançant llistes.
 • Forest: aplicació que fomenta la concentració mitjançant el cultiu d'un bosc virtual.
 • Google Calendar: els calendaris no només serveixen per publicar fites i esdeveniments puntuals, també són molt útils per organitzar el treball personal o dividir les tasques en blocs de temps.

Escull les tècniques i eines que s'adaptin millor a les teves necessitats i al teu estil de treball.