Col·lecció digital per àrees d'estudi

e-Premium Graó Revistes

Un paquet de revistes de l’Editorial Graó, especialitzada en pedagogia i aprenentatge. Entre aquestes hi ha les capçaleres Guix i Aula i altres d'específiques d’àmbits concrets, com la didàctica de la música o la llengua i la literatura. Hi trobaràs articles amb reflexions, bones pràctiques, recerca, formació i experiències en diferents etapes educatives, amb un accent en l’educació infantil, primària i secundària. Baixa els continguts en PDF o llegeix-los en línia.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Tingues en compte

La majoria de les revistes es publiquen en català i castellà.

  • Guix Infantil (català) i Aula de Infantil (castellà)
  • Guix (primària, català) i Aula de Innovación Educativa (primària, castellà)
  • Aula de Secundària (català) i Aula de Secundaria (castellà)
  • Uno: Didáctica de las Matemáticas (castellà)
  • Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales (castellà)
  • Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales (castellà)
  • Tándem: Didáctica de la Educación Física (castellà)
  • Articles: Didàctica de la Llengua i la Literatura (català) i Textos (castellà)
  • Eufonía: Didáctica de la Música (castellà)
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió