Col·lecció digital per àrees d'estudi

Web of Science

Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica coneguda anteriorment com a ISI Web of Knowledge. Conté referències i resums d'autor d'articles de revistes, ponències de congressos i índexs de citacions. Permet l'accés a edicions com Arts & Humanities (AH).

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Indicadors bibliomètrics, Base de dades referencial
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

El factor d’impacte d’una revista

El factor d’impacte és un indicador bibliomètric que indica la visibilitat que tenen les revistes acadèmiques dins el món científic, en un any concret i unes àrees temàtiques.