Col·lecció digital per àrees d'estudi

PubMed

PubMed és desenvolupat pel Centre Nacional per a la Informació de Biotecnologia (NCBI). Es desenvolupa juntament amb editors de literatura biomèdica com a eina de recerca per a accedir a citacions i connectar amb revistes a text complet a les plataformes dels editors que participen sempre que la biblioteca hi tingui una subscripció.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Ciències de la Salut, Psicologia i Ciències de l'Educació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial
Informació sobre l'accés

Accés obert

Vols saber-ne més?