Col·lecció digital per àrees d'estudi

ProQuest Dissertations and Theses

Repositori en què pots consultar un gran nombre de treballs acadèmics d'universitats d'arreu del món. Conté milions de documents amb la possibilitat de baixar-los en PDF i és el repositori oficial de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. La seva cobertura és molt àmplia, des del segle xviii fins al present. És un recurs per transcendir la recerca superficial de certs temes, amb fonts d'informació d'aprofundiment. Hi podràs consultar les referències citades en una tesi i, gràcies a això, descobrir noves fonts d'informació.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Dissertacions / Tesis
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

Seminari en línia UOC

Trucs de cerca avançada i recursos que t'ajudaran a elaborar un treball final, entre ells aquesta plataforma.