Col·lecció digital per àrees d'estudi

Political Science Database

Col·lecció que t'ofereix tot un conjunt de revistes incloses en el Worldwide Political Science Abstracts. A banda de publicacions sobre ciències polítiques i relacions internacionals, també inclou dissertacions científiques, informes i articles, procedents d’universitats dels Estats Units i del Canadà.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?