Col·lecció digital per àrees d'estudi

Neural

Accedeix als números en format digital d'aquesta revista italiana, dedicada a l'art multimèdia, la música electrònica i el hacktivisme. Tindràs accés a l'arxiu de la revista, des de l'any 2008, i també als darrers números. Alessandro Ludovico va fundar aquesta publicació fa més de vint anys a fi que esdevingués un node de cultura digital. Editada en anglès, la seva vocació contemporània es veu reflectida en una estètica i una maquetació molt cuidades.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Arts i Humanitats
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Tingues en compte

Accés als exemplars a partir de l'any 2008 i fins a l'actualitat.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió