Col·lecció digital per àrees d'estudi

Military Database

Continguts sobre les diferents branques governamentals i militars, incloent-hi les relacions internacionals, les ciències polítiques, la criminologia o la defensa. Un dels avantatges principals de la plataforma és la diversitat de tipus de contingut que ofereix, des de revistes acadèmiques i comercials fins a informes tècnics, actes de congressos i publicacions governamentals. S'hi troben publicacions com Harvard International Review.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?