Col·lecció digital per àrees d'estudi

La Maleta de Portbou

Accés a la versió digital d'aquesta revista sobre humanitats i economia en què pensadors internacionals de diferents disciplines estimulen la reflexió amb els seus articles. És una publicació bimestral, coordinada pel filòsof i periodista Josep Ramoneda. El propòsit de publicació és contribuir al debat sobre el món actual i el seu sentit, afrontar les fractures tecnològiques, culturals, socials i geopolítiques i fomentar una mirada cosmopolita.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Arts i Humanitats, Economia i Empresa
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió