Col·lecció digital per àrees d'estudi

Business Source Complete

L'abecé dels estudis d'economia i empresa amb el contingut complet i els resums de les revistes acadèmiques d'economia i direcció d'empresa més importants, des de finals del segle XIX. Ofereix dades de finances, llibres, informes de recerca de mercat, perfils d'empreses i anàlisi DAFO, entre altres. Entre els seus títols hi ha el Journal of Marketing Research (JMR) o Harvard Business Review.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Economia i Empresa
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Estudis de cas, Informes, Revistes digitals
Informació sobre l'accés
Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?