Coneix l'equip

Mariana Sanz

Mariana Sanz

Grup operatiu: Desenvolupament de Biblioteca. Col·lecció

Àmbits de treball:

Com et pot ajudar?

Col·labora en la gestió i el manteniment dels recursos digitals de la Biblioteca, com ara bases de dades, revistes o llibres. Vetlla per assegurar que aquests recursos funcionin correctament i s'adaptin als interessos i les necessitats reals de la comunitat UOC.

També participa en l'adquisició de nous recursos de la Biblioteca a petició de la comunitat universitària.

Forma part del grup operatiu de Desenvolupament de Biblioteca, que gestiona serveis com el préstec, el catàleg, les adquisicions i els recursos, i que, a més, dona suport transversal a la resta de la Biblioteca.

Educació i trajectoria professional

Ha cursat estudis d'autoedició i gràfica publicitària al centre CIC - Elisava. Fa sis anys que exerceix de dissenyadora gràfica autònoma i té experiència en creació de tipografies, creació d'embalatge (packaging) i maquetació.

Actualment cursa el grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB). També ha fet una estada de formació extracurricular al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) durant dos anys, que va derivar en una contractació.

Interessos personals

Lectura, historia, jardinería