Coneix l'equip

És un òrgan tècnic específic de suport a la ciència oberta que depèn directament de la Vicegerència de Recerca i Transferència de la UOC. Respon al compromís de la Universitat amb la ciència oberta, tal com posa de manifest el Pla d'acció Coneixement Obert. L'objectiu és que el coneixement que es genera des de la UOC sigui obert a tothom, tingui el màxim impacte i permeti avançar més de pressa cap al desenvolupament sostenible.

Coneix l'equip

Serveis per a la recerca i ciència oberta

Revistes acadèmiques

Editorial UOC