Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Tests i proves d'avaluació en psicologia i logopèdia

Des d’aquesta biblioguia podeu consultar la col·lecció de tests i manuals de psicologia i logopèdia disponibles a la Biblioteca de la UOC, i també accedir a una selecció de revistes electròniques sobre la matèria.

Una persona escrivint en un full de paper

Presentació

«Els tests formen part de la pràctica habitual dels professionals, docents i investigadors interessats per la mesura indirecta dels fenòmens psicològics. Al servei de l’avaluació psicològica, i en conjunció amb altres instruments com l’observació o l’entrevista, els tests tenen com a propòsit principal proporcionar les evidències necessàries que permetin als psicòlegs i a altres professionals vinculats amb les ciències socials i del comportament prendre decisions o orientar les seves intervencions en els diferents contextos en què duen a terme la seva activitat.»

Meneses, Julio; Barrios, Maite; Bonillo, Albert, i altres (2014). Psicometria [material d’aprenentatge en línia]. UOC. [Data de consulta: 30 de setembre de 2016].

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip