Docimoteca de la UOC

Col·lecció de material psicotècnic i d'avaluació psicològica, psicoeducativa i logopèdica (tests, bateries de tests, proves específiques…) disponible en línia o en paper (consultable presencialment a les seus territorials de la UOC). L'accés a alguns continguts és exclusiu per a aules específiques dels Estudis de Ciències de la Salut i els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. També s'hi inclouen recursos en obert. 

Ansietat i estrès