Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Riscos psicosocials en el treball

L'estrès relacionat amb el treball, originat per diferents aspectes de les condicions i l'organització del treball, afecta negativament la salut física i psicològica dels treballadors, com també l'eficàcia d'una organització.

Actualment, els riscos psicosocials són una de les principals causes de malalties i d'accidents laborals. Per això, la identificació i avaluació de riscos psicosocials en el treball és un dels reptes principals per a la salut dels treballadors i la salut de les organitzacions.

Una persona amb expressió d'amoïnament

Què són els riscos psicosocials en el treball?

Algunes definicions per a entendre què són els riscos psicosocials en el treball, com s'identifiquen i com s'avaluen.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip