Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Intervenció psicològica mitjançant les TIC en nens i adolescents

Les aplicacions mòbils s’han convertit en el camí més ràpid per a establir comunicació entre els usuaris i pacients i els professionals de la salut. En l’àrea de la salut i el benestar mental aquestes innovacions tecnològiques han permès fer un seguiment més exhaustiu de les persones més joves i avesades al seu funcionament. Els usuaris nadius digitals es troben més còmodes utilitzant les aplicacions mòbils que no pas fent un seguiment de caràcter més presencial. Una recopilació d’articles, revistes, entitats, aplicacions i projectes ens donen una perspectiva de la situació actual.

Un nen utilitzant una tauleta

Articles

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip