Actualitat

Trenta exemples de treballs finals

Temàtica:  Multidisciplinar
Noia escrivint en un portàtil
25/02/20
Ha arribat el moment de fer el treball final de grau o màster? A l'O2 Repositori UOC trobareu exemples d'altres estudiants que han estat guardonats per la seva qualitat.

Us presentem una llista amb alguns dels treballs finals de grau i màster de la UOC que us seran útils per a aprofundir en els temes que més us interessen o per a prendre com a referència a l'hora de desenvolupar el vostre treball final.

Tots han estat premiats pels Estudis en reconeixement de la seva excel·lència i es troben a l'O2 Repositori UOC en accés obert, és a dir, estan disponibles de manera permanent i gratuïta.

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Aplicació per a dispositius mòbils que ofereix informació meteorològica de manera divulgativa i incorpora funcionalitats personalitzables per a adaptar-se a l'usuari.

Aquest treball analitza la situació actual de l'arqueologia catalana en relació amb la ciència oberta i les humanitats digitals, i en defineix les llums i les ombres.

Anàlisi de l'estructura i les funcions de les oficines de protocol de la Presidència i del Govern de la Generalitat de Catalunya des dels anys vuitanta fins a l'actualitat.

Aquesta recerca fa una aproximació als hàbits de consum del jovent d'entre 14 i 16 anys, posant el focus en l'àmbit informatiu.

Aquest treball explora l'ús que van fer de Twitter els quatre principals líders polítics durant la campanya electoral del 12 al 26 d'abril del 2019.

L'objectiu d'aquest treball és analitzar la vigència dels arquetips en la narrativa audiovisual en cinc anuncis de perfums.

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació 

Aquest estudi explora la relació d'una parella del mateix sexe per a analitzar si és possible identificar els efectes a llarg termini de l'assetjament homofòbic dins de la relació i les repercussions que això pot tenir.

Investigació qualitativa al voltant de les actuacions socioeducatives amb adolescents i joves sense referents familiars al territori de Girona i Salt. S'identifiquen les propostes de millora que cal impulsar per a afavorir el desenvolupament integral, la promoció sociocultural i la inclusió en la comunitat d'acollida.

Un estudi de cas de dos alumnes amb altes capacitats intel·lectuals que s'han vist afectats emocionalment i motivacionalment per la falta d'atenció o de tractament específic de les seves habilitats a l'escola.

Estudis de Dret i Ciència Política

Aquest treball fa una caracterització de la psicopatia i n'analitza la gestió amb un enfocament basat en l'evidència empírica.
 

L'autora vol acostar cada classe de conducta relacionada amb l'assetjament al tipus penal que la pot tipificar i a les seves conseqüències punitives.
 

Es presenta una autoavaluació de les Oficines d'Assistència en Matèria de Registres (OAMR) d'un ajuntament utilitzant el model de gestió de qualitat EFQM.

Estudis d'Economia i Empresa

Investigació i proposta de les bases que s'han de seguir per a dissenyar una oferta de productes destinats a les dones que viatgen soles.

El treball relaciona les polítiques de permisos parentals amb el biaix de gènere del mercat laboral i amb el treball no remunerat de la cura de la llar i la família.

Aquest treball té com a objectiu dilucidar com és, com es distribueix, quines característiques té i quin és el grau de presència d'Airbnb a Catalunya.

Estudis d'Arts i Humanitats

Anàlisi de la literaturització del fenomen migratori en el marc del sistema literari català a partir de l'exegesi de La pell de la frontera (2014) de Francesc Serés.

Se centra en la recepció del vi laietà en els primers moments de la dominació romana de Menorca, entre el final del segle ii aC i el segle i dC.

Tracta de la filosofia i la seva relació amb les emocions, més concretament del paper que tenen les emocions en la creació i la formulació de continguts i coneixements.

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Aquest treball es basa a fer més accessible tota la informació referent als punts de recàrrega que hi ha a la ciutat de Barcelona, gràcies a l'ús d'una ontologia.

Aquesta proposta vol actualitzar la manera com avui dia consumim els còmics des dels dispositius multimèdia per a adaptar-los amb una aplicació de llenguatge web que puguin fer servir els artistes.

Prototip elaborat utilitzant la plataforma Arduino que permet fer el seguiment de vehicles en temps real via web mitjançant les tecnologies GPRS i GPS.

En la primera part d'aquest treball es demostra l'aplicació de models lineals d'efectes mixtos, i en la segona, s'apliquen models no lineals d'efectes mixtos com a eina per a establir un paral·lelisme entre les preparacions de productes de prova i de referència a l'hora de fer assajos de dosi-resposta complets.

Mitjançant la metodologia de la ciència de dades, aquest estudi compara diversos models predictius sobre el volum d'aigua en els embassaments catalans.

Treball centrat en l'optimització del model Muscle Simulation with Extended Position Based Dynamics de Romeo et al. (2018) aplicant tècniques de paral·lelització en CPU basades en multi-threading.

L'estat de la 5G i el seu cas d'ús per a la internet de les coses (IoT). S'explica com es relacionen aquestes dues tecnologies i quines són les antenes, les bandes i les xarxes que es faran servir.

L'objectiu és desenvolupar un crypter propi que pugui ser usat per a proves de detecció de programari maliciós amb diferents programes antivirus.

Prototip d'una aplicació mobile first, que permeti facilitar el procés d'elecció de formació universitària, orientar i ajustar les expectatives, els gustos i les necessitats de l'estudiant, i millorar les institucions i la seva oferta formativa.

Aplicació que ajuda l'estudiant de guitarra en la seva educació musical i ho fa explorant l'entorn de programació que Apple ofereix per al desenvolupament de videojocs en dispositius mòbils.

Aplicació web per a gestionar consultes mèdiques privades. De manera autònoma, els usuaris poden organitzar la seva consulta i tenen la possibilitat de crear un historial clínic.

Estudis de Ciències de la Salut

L'objectiu és descriure la prevalença del risc de desenvolupar un trastorn del comportament alimentari en dues poblacions d'adolescents d'edats diferents i conèixer-ne el grau d'insatisfacció corporal.

Aquest treball intenta donar resposta a la dificultat de trobar ràtios equitatives entre professionals del treball social sanitari dels centres de salut a l'hora d'assignar nous recursos professionals.

Els treballs que, per recomanació de l'equip docent, es puguin dipositar al repositori institucional es podran autopublicar seguint els passos següents:

Autor