Recomanacions per a la difusió en accés obert

Llibre amb els fulls oberts
05/11/14

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha fet públic el document Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Es tracta d'una guia pràctica que defineix els aspectes principals de la política espanyola d'accés obert i on es detalla tot un seguit de recomanacions per a un seguiment i una avaluació correctes del mandat legal. El document especifica, també, quins són els nous rols que hauran d'adoptar els col·lectius implicats en la producció i la gestió del mercat de la informació científica. Conté un capítol de recomanacions específiques per a gestors d'ajuts públics de l'R+D+I, per a universitats i centres de recerca, per a investigadors i, finalment, per a entitats subscriptores de revistes científiques. 

 

Per elaborar el document, la FECYT, amb la col·laboració de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), va posar en marxa un grup de treball d'experts nacionals i representants d'institucions espanyoles amb una estratègia pròpia d'accés obert.