Nova biblioguia sobre l'administració electrònica

Home firmant burocràcia
11/03/13
Dossier monogràfic per a conèixer més a fons en què consisteix l’administració electrònica.

L’administració electrònica és una nova alternativa d’interacció de la ciutadania (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques) amb l’Administració. Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a dissenyar, desenvolupar i implantar eines i entorns informàtics que permetin aquesta comunicació.

La Biblioteca de la UOC ha elaborat un nou dossier monogràfic sobre l’administració electrònica, també coneguda com a administració-e, govern electrònic o govern-e, on podreu trobar una selecció de recursos que us ajudaran a entendre què és l’administració electrònica, el seu marc legal i com està implantada a Catalunya, Espanya i Europa; i també informació sobre l’administració i govern en obert, la interoperabilitat i la signatura electrònica i el certificat electrònic, entre altres continguts.

Autor