Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

L'administració electrònica

L’administració electrònica, també coneguda com a administració-e, govern electrònic o govern-e, és una nova alternativa d’interacció de la ciutadania (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques) amb l’Administració pública estatal, l’Administració de les comunitats autònomes i les administracions locals i els ajuntaments, entre d’altres. Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a dissenyar, desenvolupar i implantar eines i entorns informàtics que permetin la comunicació, les gestions i els tràmits de la ciutadania i les empreses amb l’Administració, i és sustentada i motivada per canvis organitzatius i jurídics constants.

Una mà amb un ratolí d'ordinador i un teclat

Què és l’administració electrònica?

Algunes eines per a definir i entendre què és l’administració electrònica.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip