Nous llibres sobre lingüística de l'editorial de la Universitat d'Oxford

Temàtica:  Arts i Humanitats
Dues persones parlant
18/02/21

A la Biblioteca trobaràs una seixantena de llibres electrònics sobre l'estructura, l'ús i l'evolució de la llengua des d'un punt de vista interdisciplinari.

La nova col·lecció de llibres electrònics «Oxford Handbooks Online - Linguistics» és una font de referència acadèmica que conté les ressenyes més actualitzades d'investigacions sobre lingüística. Els autors i les autores són experts internacionals reconeguts en la disciplina i tots els continguts passen per un procés de validació que en garanteix la qualitat.

Els llibres de la col·lecció tenen un abast molt ampli i permeten conèixer l'estat de la qüestió, els avenços més importants i els enfocaments principals en l'estudi de les diferents vessants de la lingüística. Tracten de:

  • L'estructura de la llengua, amb aspectes relacionats amb la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi, la semàntica, la pragmàtica i el discurs.
  • L'ús de la llengua, amb continguts que s'emmarquen en els àmbits de la sociolingüística, la psicolingüística, la neurolingüística o l'adquisició del llenguatge.
  • L'estudi de la llengua, des de diversos àmbits interdisciplinaris, com poden ser l'antropologia, la psicologia, la filosofia, les ciències de la computació, la sociologia, la biologia o l'acústica.

La professora Mercè Vàzquez en destaca els volums següents:

Podràs imprimir part dels continguts i compartir els enllaços. Si crees un compte personal a la plataforma, podràs utilitzar més opcions addicionals, com ara la citació automàtica, les anotacions i la gestió d'un espai personal on podràs conservar els teus continguts preferits.

Autor