Actualitat

Les normes UNE des d'un portal nou, més intuïtiu i complet

Temàtica:  Multidisciplinar
La mà d'una persona amb un ratolí i amb un ordinador enfront
07/03/23

Les normes d'AENORmás s'actualitzen cada dia i estan pensades perquè les organitzacions assoleixin els estàndards de qualitat 

A la Biblioteca pots consultar les normes nacionals i internacionals de la col·lecció de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), les pautes tècniques perquè les organitzacions i empreses puguin garantir la qualitat, seguretat i fiabilitat dels seus procediments, productes i serveis.

Fa poc, la col·lecció on es poden consultar aquestes normes de la Biblioteca, AENORmás, ha estrenat un portal nou amb un disseny renovat, que facilita la cerca de continguts i inclou informació complementària.

Nou disseny

Pàgina de resultats d'Aenor
  • Tens dues opcions per consultar les normes, les veuràs representades amb dues icones. Fes clic a Descargar per baixar el contingut en format PDF i després, tria un dels idiomes disponibles. Si cliques al botó Leer, obriràs la norma en un lector en línia al mateix navegador.
  • La pantalla inclou la nova etiqueta Novedad, amb què distingiràs a primer cop d'ull les normes que s'han incorporat últimament.
  • Les normes en curs apareixen amb l'etiqueta de color verd Vigente. Quan la norma s'hagi anul·lat, hi veuràs l'etiqueta Anulada, destacada en color vermell.
  • A partir d'ara, els filtres per destriar els resultats es mostren al marge lateral de la plataforma i se n'han afegit de nous, com el d'idioma. 
  • El nou disseny de la plataforma està adaptat a tots els dispositius.

Nova fitxa de la norma

Quan facis una cerca i cliquis en qualsevol dels resultats d'AENORmás, obriràs una pàgina nova amb informació addicional. Conté dades dels comitès de normalització, les anul·lacions o diferents versions de la norma i les equivalències amb documents internacionals.

Afirmació addcional sobre una norma UNE a Aenormás

Nou lector de normes en línia

Quan triïs l'opció de lectura en línia, obriràs el nou lector que permet seleccionar l'idioma de la norma, fer cerques dins el contingut i ampliar o disminuir la mida del text.

El nou lector de normes en línia d'Aenormás

Les normes

Aquest tipus de normes són d'aplicació voluntària i recullen les condicions i les característiques consensuades per diferents sectors professionals. Tenen diversos propòsits i aplicacions pràctiques.

La col·lecció AENORmás inclou els textos aprovats per l'Associació Espanyola de Normalització (UNE), i també altres textos adoptats per organismes europeus o internacionals, com l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO, per la seva sigla en anglès).

Así es AENORmás

 

Les normes abracen diferents sectors, i per això poden ser útils per als estudiants de les diverses àrees d'estudi de la UOC. Si estudies turisme, per exemple, pots conèixer les especificacions i els requisits de gestió i explotació de serveis turístics, com ara hotels o restaurants. 

Aquests són alguns exemples específics:

  • UNE 66175:2003 Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de indicadores. Una norma que proporciona indicadors i quadres de comandament per mesurar l'activitat d'una organització i facilitar la presa de decisions.
  • UNE-ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices. Estableix els principis i les directrius per a la gestió de riscos en les organitzacions. Aquesta norma ofereix un enfocament sistemàtic per identificar, avaluar i gestionar els riscos a través d'un procés estructurat.
  • UNE-ISO 10006:2018 Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos. Aquesta norma té la finalitat d'ajudar les organitzacions a aconseguir els seus objectius de projecte, des de la planificació fins a l'avaluació dels resultats, mitjançant una gestió eficaç i eficient.
  • UNE-ISO 37301:2021 Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso. Una guia amb directrius per a la implementació de sistemes de gestió del compliment normatiu.
  • UNE-ISO 45003:2021 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud psicológicas en el trabajo. Directrices para la gestión de los riesgos psicosociales. Orientacions sobre la gestió de riscos psicosocials i la promoció del benestar a la feina.

AENORmás és una bona eina per qui que necessita estar al dia en matèria de normes.