L’abast global de les revistes científiques de la UOC: 2.400 experts dels 5 continents

Temàtica:  Multidisciplinar
El món
11/10/18

Més de la meitat de les visites als continguts d’Artnodes, BiD, Digithum, IDP, D&D i ETHE són de fora d’Europa. Colòmbia i Mèxic entre els països amb més accessos.

Una nova infografia representa gràficament la xarxa acadèmica i l’impacte internacionals de les publicacions científiques de la UOC, país per país. Els continguts en accés obert d’aquestes revistes promouen el coneixement de la UOC i ajuden a construir una universitat més global.


Dos mil quatre-cents acadèmics de seixanta-dos països han participat en algun dels vessants científics d’Artnodes, BiD, Digithum, IDP, D&D i ETHE (des del 1999 fins al 2017).

Així mateix, 5 de cada 10 visites als continguts de UOC Open Journals s’han fet des de països llatinoamericans, sobretot des de Colòmbia (271.607) i Mèxic (159.862).

Les revistes científiques de la UOC xifra a XIFRA

Xarxa acadèmica. 1.580 experts ja han publicat treballs en alguna de les revistes científiques, dada que s’afegeix als 752 revisors i membres de comitès editorials. A més, la UOC ha coeditat o coedita publicacions amb quatre universitats i institucions diferents: Universitat d’Antioquia (Colòmbia), Universitat dels Andes (Colòmbia), Fundació Carles Pi Sunyer i Universitat de Barcelona.

Internacionalització. De Nova Zelanda a Nigèria, passant per Colòmbia: el teixit acadèmic és extens i supera les fronteres europees.

Foment de la diversitat de gènere. És considerable l’alta presència femenina entre autores (42%), revisores (41%) i membres de la direcció (38%). De fet, durant la conferència d’editors de BMC i Springer Open es va presentar la revista ETHE com a exemple de bones pràctiques en equitat de gènere.

Referències als continguts. Els cent articles publicats anualment a les revistes de la Universitat estan disponibles a les principals bases de dades acadèmiques, com Scopus i Google Scholar. Activitat a internet. Des del 2009, més de dos milions d’usuaris han accedit a les pàgines web de les revistes científiques de la UOC.

Autor