Actualitat

La Docimoteca, una col·lecció de tests i proves per a l'aprenentatge

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació
Persona emplenant un test
Autor: Sandra Pérez / Foto: Ben Mullins (unsplash.com)
14/10/21

Un aparador on consultar el material psicotècnic i d'avaluació psicològica, psicoeducativa i logopèdica disponible a la UOC com a recurs d'aprenentatge 

"No és el mateix estudiar una tècnica que veure-la i utilitzar-la"

Els professionals o investigadors de l'àmbit de la psicologia, l'educació, la logopèdia o la salut solen utilitzar en la seva pràctica diària tests d'avaluació per orientar-se a l'hora de prendre decisions. Un exemple força reconegut d'aquest tipus d'eines són els tests d'intel·ligència que mesuren el quocient intel·lectual.

Per facilitar que els estudiants de la UOC puguin consultar tests i proves reals i aplicar la teoria a la pràctica, la Biblioteca estrena un nou apartat, la Docimoteca. Es tracta d'un aparador on consultar, des d'un únic espai, la col·lecció completa de material psicotècnic i d'avaluació psicològica, psicoeducativa i logopèdica disponible a la UOC com a recurs d'aprenentatge (tests, bateries de tests, qüestionaris, proves específiques…). 

En aquest catàleg, els recursos es classifiquen segons l'àrea temàtica del fenomen que es vol mesurar, com ara l'ansietat, l'estrès, la depressió o la disfàgia. En cadascun també s'hi indica l'edat a la qual s'adrecen i la informació per poder accedir-hi.

La Docimoteca a les aules de la UOC

Psicologia

Entre els recursos d'aprenentatge de l'assignatura Avaluació psicològica del grau de Psicologia de la UOC s'hi troba el test de personalitat PAI (de l'editorial TEA Ediciones). Els estudiants s'han de posar a la pell de la persona avaluada i emplenar el qüestionari en línia. Després, a mesura que avança el temari de l'assignatura, canvien de rol i interpreten la puntuació obtinguda com a professionals, proposant decisions en conseqüència. Aquest tipus d'eines també s'utilitzen a altres aules de Psicologia en l'àmbit de l'avaluació, el diagnòstic o la intervenció.

"No és el mateix estudiar una tècnica que veure-la i utilitzar-la, de manera que poder comptar amb accés a una bona col·lecció de recursos ens ajuda a fomentar un aprenentatge pràctic", afirma el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Joan Carles Medina

Alba Pérez González, professora dels mateixos estudis, hi està d'acord, i afegeix que treballar amb tests reals "permet una major i millor immersió dels estudiants en el món professional" perquè poden familiaritzar-s'hi i entendre'n la importància per "justificar i donar pes a les seves impressions i arguments sobre cada cas".

Logopèdia

Els recursos de la Docimoteca també s'utilitzen a les assignatures vinculades a patologies específiques de la comunicació, el llenguatge, la parla i la disfàgia, i el seu ús, tal com assenyala el director del grau de Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC), Alfonso Igualada, "és crucial per realitzar una bona pràctica d'avaluació logopèdica basada en evidències". La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigadora del trastorn específic del llenguatge (TEL) Nadia Ahufinger assenyala que els tests i les proves se sumen a les eines amb què es treballava fins ara l'avaluació i diagnòstic, com els audiovisuals i els estudis de cas.

Aquests dos experts posen com a exemple l'ús d'una de les bateries més importants per a l'avaluació dels infants amb dificultats de llenguatge, el CELF-5 (sigles en anglès d'Avaluació Clínica dels Fonaments del Llenguatge). S'utilitza a les assignatures que tracten el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TEL/TDL). Mitjançant aquesta bateria es poden avaluar les habilitats comunicatives i lingüístiques a diferents nivells (l'expressiu i el receptiu) i diferents components (morfosintaxi, vocabulari i semàntica o pragmàtica), emetre un diagnòstic i dissenyar la millor intervenció segons les esferes del llenguatge que es veuen afectades. 

Neuropsicologia

A la majoria d'assignatures del màster universitari de Neuropsicologia també s'utilitzen proves com aquestes, que en la pràctica clínica ajuden a "adquirir les destreses necessàries per dur a terme una exploració específica i rigorosa, adaptada a les necessitats, la patologia i el perfil d'afectació de cada persona", explica Elena Muñoz, directora del màster. D'acord amb Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut, les proves permeten avaluar amb precisió les seqüeles del dany cerebral sobre les funcions cognitives, com ara la memòria, l'atenció, les funcions executives o el llenguatge. 

Tots dos professors comparteixen exemples concrets d'aquest tipus de recurs a l'aula. La prova WAIS-IV (Escala d'Intel·ligència de Wechsler per a Adults-IV) permet avaluar diversos dominis de la cognició, tant verbal com no verbal (comprensió, raonament perceptiu, memòria de treball o velocitat de processament), en adults; el MoCA: Test d'Avaluació Cognitiva Montreal analitza la presència de deteriorament cognitiu sobretot en persones grans, i la prova M-WCST: Test de Classificació de Targetes de Wisconsin avalua diversos components de les funcions executives, com el raonament abstracte.

"Una correcta avaluació és fonamental, ja que permet realitzar un diagnòstic diferencial, i conèixer el rendiment cognitiu de la persona i l'evolució de la seva malaltia; és sobre aquest coneixement sobre el qual es dissenya i posa en marxa el pla d'intervenció complet", puntualitza Muñoz.

Com passa amb la resta de recursos d'aprenentatge, la selecció dels tests es fa sota la direcció de l'equip docent dels estudis, qui tria els materials més adients per desenvolupar les competències de l'assignatura.

Com consultar la Docimoteca

Atesa la finalitat de la Docimoteca com a eina d'aprenentatge, l'accés a alguns continguts és exclusiu per a aules específiques dels Estudis de Ciències de la Salut i els de Psicologia i Ciències de l'Educació. Així i tot, s'hi han inclòs recursos amb accés obert perquè els pugui consultar qualsevol persona interessada en el tema.

Molts dels tests i proves d'aquesta col·lecció estan disponibles en línia i altres s'ofereixen per a la consulta presencial a les sales de la majoria de les seus territorials de la UOC (de moment la seu de Barcelona no ofereix aquest servei). 

La Docimoteca s'actualitzarà periòdicament amb nous continguts per garantir-ne la qualitat al llarg del temps.

Referents