«Els bibliotecaris som defensors, assessors i creadors de recursos educatius oberts»

Temàtica:  Multidisciplinar
Dues persones llegint i estudiant dins d'una biblioteca
19/03/20

Gema Santos ha representat SPARC Europe en la coalició sobre recursos educatius oberts de la UNESCO.

L'experiència de Gema Santos com a documentalista, docent i investigadora s'ha centrat en àmbits com l'accés obert i els recursos educatius oberts (REO). Ha dedicat la seva tesi doctoral a analitzar el desenvolupament i la reutilització d'aquest tipus de recursos en l'ensenyament superior i, en l'actualitat, presideix el grup d'experts EMPOWER Knowledge Resources de l'Associació Europea d'Universitats d'Ensenyament a Distància (EADTU) i coordina l'acció de REO dins la Xarxa Espanyola de Biblioteques Universitàries (REBIUN). També forma part de la xarxa de bibliotecaris d'ensenyament obert de SPARC Europe.

Del 2 al 3 de març, Santos va assistir com a representant de SPARC Europe a una reunió intergovernamental per al llançament d'una coalició de la UNESCO per a la implantació dels REO. L'objectiu de la trobada era consolidar el compromís dels estats membres amb les recomanacions sobre l'ús dels REO, aprovades per unanimitat en la 40a. Conferència General de l'organització l'any passat.

Quina idea destacaries de la reunió sobre REO de la UNESCO?

La voluntat de connectar tots els agents involucrats en els recursos educatius oberts, des dels governs dels estats membres i les organitzacions internacionals fins a la comunitat de REO, experts, professors, estudiants... També va quedar palès que aquesta coalició dinàmica no aspira a esdevenir un club tancat, sinó una xarxa transparent i inclusiva per a tothom. No es vol caure en una altra aliança que neix amb força però que després no fa res concret… hi ha proactivitat i orientació als resultats. Deixem que passi un temps per a comprovar quin impacte tindrà, finalment, tot plegat!

Quin paper tenen les biblioteques en l'impuls de l'ensenyament obert i els REO?

Les biblioteques tenim molta feina per a impulsar i implantar els REO a les institucions educatives perquè tenim experiència prèvia i hem estat capdavanteres de l'accés obert i, més recentment, de la ciència oberta. A més, les competències en cerca d'informació, gestió de continguts i habilitats informacionals formen part del nostre «ADN bibliotecari». Per exemple, podem donar suport a la descoberta, la creació i la gestió de recursos, la formació sobre propietat intel·lectual i competències digitals, l'establiment de pautes i models de bones pràctiques basats en experiències prèvies d'altres països o l'assessorament sobre finançament comunitari per a proveir infraestructures obertes. Per tant, els bibliotecaris som defensors, assessors i creadors de recursos educatius oberts.

Quines accions es fan des de les biblioteques?

Des de la SPARC - Europe OER Librarian Network i des del grup de repositoris de REBIUN treballem en diverses accions. Una és la formació de bibliotecaris professionals de REO, com ja es fa als Estats Units, on hi ha la figura del bibliotecari de REO. Per a predicar amb l'exemple, també mirem de crear i integrar els recursos oberts en les formacions que fem per al professorat i els estudiants, i volem posar en marxa un projecte per tal d'identificar docents compromesos amb l'ensenyament obert, «Campions oberts», que inspirin les seves comunitats i institucions.

Ara bé, per a donar un bon servei cal que el sector bibliotecari treballi conjuntament i de manera transversal amb altres àrees d'expertesa, com també afavorir el manteniment i la millora dels nostres repositoris educatius. En l'àmbit europeu tenim repositoris com Merlot i iniciatives com X5Gon. També és important continuar col·laborant amb xarxes nacionals i internacionals de bibliotecaris i altres agents, com el cas de la coalició de la UNESCO.

Com contribueix l'ensenyament obert a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030?

Té relació directa amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 per a garantir un ensenyament inclusiu i equitatiu de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. Per a assolir aquest objectiu, la UNESCO recomana que els estats membres donin suport a la creació, l'accés, la reutilització i la redistribució de REO per a tots els estudiants. Aquests han de ser sensibles al gènere, la cultura i les particularitats lingüístiques, i s'han d'ajustar a totes les necessitats i circumstàncies d'aprenentatge. També s'insta els estats membres que assegurin les inversions públiques i incentivin les privades, en infraestructures TIC i banda ampla, per tal de proporcionar un accés més ampli als recursos digitals. Finalment, també cal promoure la recerca en REO, desenvolupar i adaptar els estàndards existents i establir criteris per a garantir la qualitat dels recursos.

Com treballa la UOC en els OER?

La UOC ofereix diversos MOOC, cursos en línia massius i oberts (Massive Online Open Courses) i l'O2 repositori UOC té uns 1.600 recursos d’assignatures senceres publicats en obert i i també 65 proves d’avaluació contínua (PAC). Amb el seu Pla d'acció de Coneixement obert la universitat es compromet a fomentar l'ús i la creació de recursos educatius en obert.

Autor o autora