Actualitat

El model de les revistes científiques de la UOC al CRECS Entreconferencias

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona fullejant una revista
05/07/18

La Biblioteca de la UOC presenta els seus serveis per a les revistes científiques en el marc de la CRECS Entreconferencias 2018.

Enguany la Conferència Internacional sobre Revistes Científiques (CRECS) s’ha fet a Colòmbia, però també ha tingut la seva versió dins les fronteres espanyoles: la CRECS Entreconferencias, organitzat per El profesional de la información i el grup d’anàlisi ThinkEPI.

La trobada ha tingut lloc el 7 de juny a la Universitat Complutense de Madrid i hi han participat Maria Boixadera i Oriol Solé, dels Serveis de Biblioteca per a la Recerca de la UOC.

Les altmètriques són útils per a les revistes i els autors?

Durant la conferència, Mike Thelwall, professor i investigador de la Universitat de Wolverhampton (Regne Unit), ha rebut el premi SCImago-EPI pel seu treball (primer, segon i tercer articles) sobre la correlació entre els resultats dels estudis altmètrics i el seu impacte en la societat.

Les altmètriques són indicadors que s’allunyen de les mètriques tradicionals i indiquen la presència d’una publicació a les xarxes socials i acadèmiques (comentaris, comparticions o mencions). Thelwall considera que les altmètriques potser no poden predir el futur de les citacions, però sí aproximar-se a la seva evolució i influir-hi.

Publons, donar valor a la revisió i els revisors

Una de les ponències de la trobada s’ha centrat en Publons, una base de dades que registra, valida i visibilitza les revisions científiques. Es tracta d’una eina útil per als revisors, perquè esdevé un aparador de les seves revisions validades, i per a les revistes, ja que és una font per a trobar nous revisors.

El segell de qualitat FECyT

La CRECS Entreconferencias també ha dedicat un espai al Projecte ARCE i s’ha anunciat que molt aviat es publicaran novetats en les bases del procés d’avaluació i criteris del segell de qualitat FECyT per a revistes científiques.

Dialnet, un dels portals bibliogràfics més extensos del món

L’equip de Dialnet ha exposat el seu projecte bibliomètric per a donar més visibilitat a la literatura científica. Els ponents han fet una crida als editors i bibliotecaris perquè intentin transmetre a tots els actors la importància de vetllar per les bones pràctiques en les referències bibliogràfiques.

El model de gestió de les revistes de la UOC

Durant el congrés, Maria Boixadera, coordinadora de publicacions de la Biblioteca, ha dedicat la seva presentació als serveis de la UOC per a les revistes científiques. Un model de gestió coordinat, transversal i interdisciplinari entre diferents equips, basat en el Protocol per a les revistes científiques de la UOC (pla estratègic, polítiques i marc legal), que ja es va presentar durant les Jornades CRECS 2016.

El catàleg actual de serveis que ofereix la Biblioteca de la UOC és fruit d’una llarga anàlisi per a donar cobertura a totes les etapes de la gestió d’una revista científica (per exemple, el servei de gestió editorial de revistes acadèmiques o el d’impacte i visibilitat). Per a oferir aquests serveis s’ha incorporat un nou perfil professional, la figura del bibliotecari de publicacions acadèmiques (scholarly publications librarian).

Aquí trobaràs més informació sobre el model de gestió de revistes de la UOC

Altres idees destacades de la CRECS Entreconferencias 2018

  • Cal definir exhaustivament els projectes de les revistes noves en un sector molt saturat. Com a alternativa, es poden fer més fusions i crear megarevistes, de manera que es vetlli per la qualitat de les que ja existeixen. També cal treballar amb mètriques globals i considerar la importància dels portals internacionals.
  • Els canals de difusió de les revistes es consideren cabdals (repositoris, xarxes acadèmiques o plataformes de revistes). Les xarxes socials són importants per a fer difusió, per exemple, dels gràfics d’un article. I cal apostar, sobretot, per la xarxa acadèmica Google Scholar.
  • La majoria de biblioteques estan fent grans esforços per a donar un suport adequat a les revistes científiques, tot i que no sempre disposen dels recursos suficients (humans i econòmics) ni tampoc tenen un programa de formació específic per al personal de biblioteca que ho ha d’assumir.

Maria Boixadera és coordinadora de publicacions de la Biblioteca, amb una trajectòria laboral especialitzada en el camp de l’edició i la publicació en suport digital. Oriol Solé dona suport a les revistes de la UOC. Té una experiència i una formació àmplies en el sector editorial i educatiu.


Autor

Referents