Actualitat

Biblioguia sobre llenguatge administratiu espanyol

Temàtica:  Dret i Ciència Política
Fitxes del joc Scrabble
10/07/20

Terminologia, convencions, criteris d'estil… una selecció de recursos per a conèixer fil per randa aquest llenguatge d'especialitat.

Té una estructura estandarditzada, caràcter normatiu, un vocabulari específic, conté fórmules de cortesia i el resultat ha de ser formal i funcional. Si es tractés d'una endevinalla, segurament ja hauries trobat la resposta: la redacció administrativa.

Les particularitats d'aquest llenguatge d'especialitat són múltiples i específiques de l'idioma. El podràs conèixer més a fons gràcies a la nova biblioguia de la Biblioteca:

  • L'estructura. Una selecció bibliogràfica i recursos en línia que contenen explicacions didàctiques i exemples concrets de documents administratius.
  • Criteris d'estil. Una llista de recursos útils per a millorar l'exposició d'idees i fer que els teus textos s'ajustin a la claredat, concisió i precisió propis d'aquest llenguatge.
  • Convencions gràfiques. Ús adequat de les abreviacions i de les majúscules i minúscules.
  • Terminologia. Una sèrie de recursos en què es reflexiona sobre qüestions com ara la normalització terminològica, i un conjunt de bases de dades lèxiques.
  • Cohesió textual. Una proposta de quatre manuals per a presentar les oracions ben connectades i els textos ben articulats.
  • Recursos de consulta lingüística. Fonts de referència per a la consulta lingüística.

Autor