Actualitat

179 estudiants han publicat el seu treball final sobre estudis de gènere a l'O2 Repositori UOC

Temàtica:  Multidisciplinar
Un grup de companys de treball que tenen una reunió
Autor: Sandra Pérez (fotografia: Vice - The Gender Spectrum Collection)
06/03/23

Són treballs que conviden a rellegir la història, repensar la música actual o la forma d'entendre l'urbanisme i l'habitatge des de la perspectiva de gènere

Tothom pot consultar els treballs finals de la col·lecció en obert

S'acosta un nou 8M, Dia Internacional de les Dones, una data que reivindica la lluita per la igualtat de gènere. La celebració d'aquest dia coincideix amb l'ampliació de la col·lecció de treballs finals de la UOC sobre estudis de gènere, que ja suma 179 ítems. Són treballs que aborden qüestions vinculades amb els estudis de dones, homes, feminismes i LGTBIQ+, des de diferents perspectives, i tothom qui vulgui els pot consultar des del repositori institucional de la Universitat.

La col·lecció és una mostra de les contribucions dels estudiants de la UOC per incloure la perspectiva de gènere en els seus àmbits acadèmics respectius. Alguns dels autors i autores d'aquests treballs expliquen en què consisteixen els seus projectes, què els va motivar i com els van encarar:

Victòria Cervera explica que la idea del seu treball final va néixer arran de la lectura d'un dels recursos d'aprenentatge de l'aula, un article sobre la tomba vikinga de Birka, descoberta a Suècia en el segle XIX. Durant molt temps, l'esquelet que s'hi va trobar s'havia atribuït a un home guerrer per les armes que l'acompanyaven, però el 2017, una recerca amb anàlisis genètiques va concloure que el cos pertanyia a una dona. "Em va sobtar molt que s'hagués fet una lectura de la història de la guerrera com si fos un guerrer, però després de la meva investigació ho vaig entendre", comenta Cervera.

És per això que l'estudiant va centrar el seu TFG en els estereotips arrelats en la història, que han influït en la interpretació de les troballes arqueològiques. "He fet una desconstrucció dels estereotips de gènere que tenim de la prehistòria, retornant a les dones la importància que han tingut en el passat". N'és un exemple la visió dels rols de gènere: els homes cacen / les dones recol·lecten, els homes procuren aliments / les dones processen i cuinen. Cervera va analitzar exemples de treballs científics en els quals s'aplica la perspectiva de gènere, amb l'objectiu de fer una relectura de la història.

"El principal objectiu del treball era fer una anàlisi crítica, des d'una perspectiva feminista, d'un projecte en què participo, de manera que pogués ser útil per a altres experiències similars", explica Almudena Sánchez. El projecte a què fa referència és Entrepatios, una cooperativa d'habitatge o cohousing de la ciutat de Madrid, que defuig l'especulació immobiliària i vol fomentar la sostenibilitat i la comunitat entre els veïns. Els immobles són propietat de la cooperativa i els socis tenen el dret d'ús de l'habitatge a canvi del pagament d'una quota. Són els mateixos veïns els que dissenyen l'edifici, compaginant espais individuals o familiars amb altres de col·lectius. 

L'autora del treball parteix de la premissa que la configuració de l'espai domèstic i urbà no és neutra i reprodueix les desigualtats de gènere, és per això que analitza com es podria integrar la perspectiva feminista en un projecte d'habitatge col·laboratiu: "una mirada imprescindible, per entendre el context capitalista, colonial i patriarcal en què ens trobem", defensa l'autora.

"Vaig agrair molt la biblioguia d'urbanisme feminista perquè recull textos fonamentals de la geografia feminista."

 

Mentre cursava les assignatures del màster d'Executive MBA i més tard, les del grau d'Economia de la UOC, Pedro de Castro va conèixer l'obra del professor Branko Milanović, reconegut per la seva recerca de la desigualtat econòmica. A això, s'hi suma el seu interès pel funcionament del mercat de treball i les interrelacions amb l'economia: "tenia clar que faria el TFG d'un tema que m'agradés, d'actualitat i amb l'ambició d'aportar una mica de coneixement nou".

Amb aquest TFG, l'autor volia respondre com la COVID-19 estava afectant la desigualtat, la iniquitat —especialment en dones, persones migrants i joves— i la distribució de la renda a Espanya. Així mateix, es va proposar conèixer l'impacte de la pandèmia en l'economia, l'atur, els canvis en el mercat de treball regional, i la repercussió de mecanismes com els ERTO en la reducció de la desigualtat.

Actualment, Pedro de Castro es troba en la recta final del màster universitari d'Anàlisi Econòmica de la UOC

"En el cas del meu treball final de grau, la Biblioteca de la UOC em va ser molt útil per consultar treballs específics relatius al mercat de treball de catedràtics com Felgueroso, Aspachs, i d'altres, com he dit, de Milanović o Stiglitz."

 

"El meu objectiu era evidenciar prejudicis relacionats amb la música i les dones que la creen", explica Alicia García, autora del TFM. La motivació per triar aquest tema va sorgir mentre treballava com a consultora de gènere i agent d'igualtat per a una companyia alemanya de programari musical. És aleshores quan entra en contacte amb el trap i deixa de banda els seus propis prejudicis sobre el gènere musical. "En realitat vaig descobrir que es tracta, en la majoria de casos, d'ambients inclusius i queer, i que, més aviat, la resta de la societat és la que té prejudicis, la que no segueix aquests corrents i els menysprea: "això no és música"."

El seu TFM explora com és l'estratègia de comunicació de les trap queens, quins idearis, valors, iconografia i representacions transmeten, què les motiva i com connecta tot això amb un feminisme interseccional de base. Per a aquest treball, l'estudiant va fer sis entrevistes a dones relacionades amb l'escena, cantants i periodistes musicals i n'ha analitzat les respostes. Però el trap no és l'únic objecte del TFM, el treball l'integra de manera transversal i això es reflecteix, per exemple, en l'ús de l'argot de les cançons en tots els títols.

 

En el seu TFM, Aarón Puche explora l'anàlisi de les xarxes socials, un tema que sempre l'havia interessat, però en el qual fins ara no havia aprofundit. I decideix fer-ho centrant-se en el Dia Internacional de les Dones 2022: "al començament de la COVID-19 es va culpabilitzar de manera molt agressiva la manifestació del 8M per l'expansió del virus, fet que va tenir impacte a les xarxes socials". A més, després de dos anys de pandèmia, el 8M 2022 es tornaven a organitzar manifestacions i concentracions amb motiu d'aquesta cita anual.

Amb el seu TFM, l'estudiant volia comprovar si durant el 8M, a Twitter hi havia polarització d'opinions, discurs d'odi cap a les usuàries participants i s'associava la manifestació del 8M amb l'expansió de la COVID-19. Va capturar piulades mitjançant les etiquetes més emprades i va fer una anàlisi dels resultats: "després de tractar aquestes dades mitjançant l'anàlisi de xarxes i agrupar els missatges per comunitats afins, he seguit els coneixements adquirits a l'assignatura Anàlisi de sentiments i textos per veure la temàtica principal de cadascun d'aquests grups. Seguidament, agafant com a referència l'article Eso no me lo dices en la calle. Análisis del discurso del odio contra las mujeres en Twitter, he analitzat el discurs d'odi".

"Al llarg del màster he utilitzat la Biblioteca per a alguns treballs i em va ser molt útil mentre feia el TFM; gran part de la bibliografia l'he consultada allí." 

 

La col·lecció de treballs finals d'estudis de gènere

La col·lecció va néixer el 2021 com a part del Pla d'igualtat 2020-2024 de la UOC amb l'objectiu de posar a l'abast de tothom el coneixement sobre gènere de la Universitat i, d'aquesta manera, fomentar i visibilitzar la igualtat de gènere en els continguts de la recerca i la transferència.

Gairebé la meitat dels treballs de la col·lecció pertanyen a estudiants que han cursat programes de màster (46 %) i l'altra meitat, a estudiants de grau (54 %). El 82 % els han elaborat dones. La col·lecció conté projectes de diferents àrees d'estudi, tot i que els més representats són els Estudis d'Arts i Humanitats, amb 71 treballs, seguits dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, amb 35.

Si el teu treball final tracta d'un tema relacionat amb els estudis de gènere, quan hagis rebut la confirmació de l'equip docent autopublica'l a l'O2 Repositori UOC seguint la guia de publicació. Hauràs d'incloure com a paraula clau Estudis de gènere, Estudios de género o Gender studies.

Referents