Gestió d’informació i dades de recerca

Descobreix com citar les teves fonts i com es gestionen les referències bibliogràfiques i les dades de recerca. T’oferim recursos i serveis per fer-ho.

Presentació

Treu el màxim profit de les eines que hi ha a la Biblioteca per ajudar-te a gestionar les referències bibliogràfiques que utilitzis durant la recerca amb l'objectiu de saber com citar documents i recursos seguint els estàndards internacionals. També hi trobaràs informació útil sobre la gestió de les dades de recerca.

  1. Cerca d'informació

    Aprèn a utilitzar les eines i serveis que t'oferim per trobar informació de manera fàcil i ràpida.

  2. Gestió d’informació i dades de recerca

  3. Suport a la publicació i difusió

    T'expliquem com funciona el procés de publicació i com augmentar la visibilitat de la teva producció científica.

  4. Avaluació

    Coneix com s’avalua la recerca, què són els indicadors bibliomètrics i com es mesura l’impacte social.