IA i Biblioteques Universitàries: un nou horitzó

Definició i enteniment de la IA

Destacar com la IA ja s'està utilitzant dins del context de les biblioteques, tant en termes de serveis existents com en el potencial per a noves aplicacions, incloent-hi millora de metadades, serveis de cerca, i suport a revisions sistemàtiques.

Afegir un banc de prompts útils i consells bàsics per fer un bon prompt.

Una secció dedicada a destacar com la intel·ligència artificial està sent aplicada pels nostres proveïdors en la millora de la cerca i accés als recursos. Això inclouria actualitzacions sobre noves funcionalitats, eines de cerca intel·ligents, i qualsevol altra innovació que faciliti l’accés a la col·lecció digital.

Explorar com la IA pot millorar l'accés a la informació i el coneixement, per exemple a través de la millora d'eines de traducció i sumaris de continguts, i com pot fer que les col·leccions de la Biblioteca siguin més accessibles.

 

Adreçar les preocupacions ètiques i socials relacionades amb la IA, incloent-hi qüestions de biaix, protecció de la privacitat, transparència, i impacte social. Això podria incloure directrius o recursos per a l'ús ètic de la IA.