Serveis

Sol·licita la compra d’un llibre d'Estudis o de Gestió

Sol·licita l'adquisició de llibres necessaris per a la teva activitat docent (llibres dels estudis) de gestió o de recerca.

Fes la teva petició

Inicia sessió per poder fer la teva petició.

Com funciona?

  1. Si necessites un llibre que encara no està disponible a la nostra col·lecció pots fer-nos arribar la teva petició.

  2. Un cop rebuda la sol·licitud, l’analitzarem. Prioritzarem els continguts en format digital.

    El suport analògic es tindrà en compte excepcionalment, quan no tingui equivalents digitals.

  3. Si el llibre només està disponible en format físic, te'l farem arribar a la seu institucional que ens hagis indicat en el formulari en el moment de fer la petició. 

    L'enviament de llibres a l'estranger està exclòs d'aquest servei.

Preguntes freqüents

Qualsevol llibre relacionat amb la docència, l’aprenentatge i la recerca de la UOC.

Es prioritzaran els títols en format electrònic, i només quan el llibre no estigui disponible en digital, te’l farem arribar en paper.

La bibliografia recomanada (BR) és el conjunt de materials de consulta optativa que el professorat suggereix als estudiants per aprofundir en els temes que s'estudien a les assignatures de la UOC. És important distingir la BR dels recursos d'aprenentatge, necessaris per superar les activitats de l'aula.

El professorat ha de demanar-ne prèviament la compra mitjançant el servei Sol·licita'ns la compra d'un llibre. Després de valorar la petició, s'inicia el procés d'adquisició dels continguts per afegir-los a la col·lecció permanent de la Biblioteca i posar-los, així, a l'abast de tota la comunitat universitària. 

Es prioritzen els títols en format electrònic, i només si no estan disponibles en aquest format s'adquireixen en paper.

Per cedir gratuïtament documents a la Biblioteca de la UOC, envia’ns la relació de títols a la bústia donatius@uoc.edu i el nostre equip en valorarà la incorporació basant-se en les línies d’estudi i recerca de la Universitat.

Si us plau, abans de portar els llibres presencialment, posa’t en contacte amb el nostre equip. Un cop s'hagi aprovat, s’acordarà un dia per fer el donatiu.

El temps de lliurament del document depèn de l’exemplar sol·licitat, la seva disponibilitat i el grup editorial o el distribuïdor proveïdor. 

La Biblioteca de la UOC es fa càrrec del cost de l’adquisició dels llibres.