Publicacions de L'Abadia De Montserrat

Editorial que té l'origen en la primera impremta pròpia instal·lada al monestir de Montserrat. Actualment té un fons de 3.000 títols publicats.

Tingues en compte

Els llibres d'aquesta editorial formen part dels recursos d'aprenentatge de les assignatures de la UOC i s'hi accedeix a través de l'aula.

Estan disponibles a través de la plataforma Blinklearning.

A les aules trobaràs l'enllaç per accedir als llibres que necessites.

En la majoria dels títols, la lectura és exclusivament en línia.

Guia d'ús

Puc descarregar-lo?

Puc imprimir-lo?

Puc subratllar-lo o afegir-hi notes?

Quant de temps puc llegir-lo?

Manual

No No Catorze mesos -