Pearson Education [Clinical]

Branca de l'editorial d'educació Pearson Education dedicada a publicacions del món mèdic i de les disciplines de salut.

Tingues en compte

Els manuals de test psicològic d'aquesta editorial formen part dels recursos d'aprenentatge de les assignatures de la UOC i s'hi accedeix a través d'un codi.

El codi que has de rebre com estudiant per accedir al manual del test psicològic es facilita des de l'aula mitjançant una comunicació del professorat.

Estan disponibles a través de la plataforma Blinklearning.

En la majoria dels títols, la lectura és exclusivament en línia.

Guia d'ús

Puc descarregar-lo?

Puc imprimir-lo?

Puc subratllar-lo o afegir-hi notes?

Quant de temps puc llegir-lo?

Manual

No No Catorze mesos Manual Pearson Learning Place (cat)