Gestió de les dades de recerca

La importància de la gestió de les dades en l'àmbit de la recerca ha augmentat els darrers anys, juntament amb la possibilitat de difondre-les i compartir-les amb altres investigadors i investigadores i amb el públic en general.

Gestió de dades de recerca a la UOC

La gestió de les dades de recerca (RDM) engloba l'organització, l'estructura, l'emmagatzematge i el tractament de les dades utilitzades o generades durant un projecte de recerca.

Està present en totes les fases d'una recerca:

Infografia: The Research Data Management Lifecycle