Ernst Klett Sprach Gmbh

Editorial centrada en l'àmbit de l'educació. Publica des de llibres de text escolars fins a literatura especialitzada.

Tingues en compte

Els llibres d'aquesta editorial formen part dels recursos d'aprenentatge de les assignatures de la UOC i s'hi accedeix a través de l'aula.

Estan disponibles a través de la plataforma Blinklearning.

A les aules trobaràs l'enllaç per accedir als llibres que necessites.

En la majoria dels títols, la lectura és exclusivament en línia.

Guia d'ús

Puc descarregar-lo?

Puc imprimir-lo?

Puc subratllar-lo o afegir-hi notes?

Quant de temps puc llegir-lo?

Manual

No No Catorze mesos. Manual Blink-learning LTI (cat)