Editorial Síntesis

L'objectiu d'aquesta editorial és oferir als lectors textos acadèmics i tècnics que uneixen qualitat i rigor amb una visió innovadora.

Tingues en compte

Els llibres d'aquesta editorial formen part dels recursos d'aprenentatge de les assignatures de la UOC i s'hi accedeix a través de l'aula.

Aquesta editorial disposa d'una plataforma pròpia per poder llegir els llibres digitals.

A les aules trobaràs l'enllaç per accedir als llibres que necessites.

Els llibres d'aquesta editorial es poden llegir exclusivament en línia.

Guia d'ús

Puc descarregar-lo?

Puc imprimir-lo?

Puc subratllar-lo o afegir-hi notes?

Quant de temps puc llegir-lo?

Manual

No No Mentre estiguis matriculat a l'assignatura. -