Coneix l'equip

Elisenda Díaz

Elisenda Díaz

Grup operatiu: Producció de Recursos d'Aprenentatge. Gestió de la producció

Àmbits de treball:

Producció editorial i multimèdia, Recursos d'aprenentatge, Recursos educatius multiformat

Com et pot ajudar?

La seva tasca principal consisteix a valorar les necessitats de cada recurs d'aprenentatge per establir-ne el pressupost de la producció i la planificació i vetllar per la qualitat. Així és com els recursos d'aprenentatge es troben a l'aula a l'inici del curs.

Durant el procés, com que es tracta de gestió editorial, cal mantenir un contacte freqüent amb els professors i els proveïdors, de manera que és la figura intermediària encarregada de controlar el temps i la qualitat de la producció editorial.

Educació i trajectòria professional

Des que va cursar el grau d'Estudis Literaris a la UB, el seu interès per la literatura i els llibres ha anat creixent des de l'àmbit més íntim fins al professional. Mentre feia el màster de Cinema i Audiovisual Contemporani (UPF) va fer la seva primera incursió a la UOC amb unes pràctiques a l'equip de Recerca de la Biblioteca. Més endavant es va incorporar al món de la producció editorial per, finalment, dedicar-se a la gestió dels recursos d'aprenentatge de la UOC. 

Interessos personals

Literatura, cinema, feminisme