Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Xavier Prats Monné. Lliçó inaugural 2012-2013

Amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2012-2013, presentada per Xavier Prats-Monné, la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest monogràfic de recursos relacionats amb la seva trajectòria. Prats-Monné coneix molt bé l'àmbit de l'educació i la inserció professional a escala europea. Des del 2011 és subdirector general d'Educació i Cultura de la Comissió Europea. Un dels principals objectius sota la seva responsabilitat és modernitzar els sistemes educatius i de formació, i també les polítiques de mobilitat com ara el programa Erasmus.

Xavier Prats Monné

Xavier Prats Monné

Entre el 2007 i 2011 va ser director de Política d'Ocupació, Estratègia Europa 2020 i relacions internacionals en el sectors de l'ocupació, on va establir els principis europeus comuns de la flexiguretat, entre d'altres actuacions.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip