Biblioguies

Temàtica:  Dret i Ciència Política

Recursos de Dret en obert

Vols conéixer recursos d'informació oberts, o que siguin accessibles gratuïtament a Internet, en l'àmbit del Dret? Aquest monogràfic en recull els principals.

Al·legoria de la justícia

Com es pot trobar legislació?

L'administració pública té l'obligació de fer publicitat de les lleis i altres normes —així com la d'altres disposicions— abans de la seva aplicació, d'acord amb el principi de publicitat de la informació. Actualment tota la legislació espanyola i autonòmica es troba accesible gratuïtament a Internet: en butlletins i diaris oficials, en bases de dades públiques, en reculls legislatius en els llocs web de diverses administracions o entitats públiques, etc.

Bases de dades de legislació

Reculls de legislació

Butlletins oficials

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip