Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs

En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d’una versió gratuïta que permet l’ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d’aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Cartell amb lletres de neó

Com podem crear recursos per a utilitzar en els treballs?

Tot seguit us recomanem alguns recursos que us ajudaran a posar les vostres idees en ordre i que podeu fer servir per a mostrar relacions de conceptes i representacions visuals en els treballs del curs. Són especialment útils en els processos educatius quan, per exemple, cal establir relacions entre diferents idees, reforçar la comprensió de temes fonamentals o integrar coneixements nous als que ja s’han adquirit.

Eines per a crear infografies

Les infografies són recursos útils per a la visualització de dades d’una manera ordenada i creativa. La comunicació visual és una forma eficaç d’explicar conceptes o relacions complexes, d’organitzar la informació i de donar un valor afegit al contingut. Les eines per a crear infografies permeten fer una presentació visual de la informació (en forma de diagrama, gràfic de barres, taules comparatives, organigrames o mapes).

Eines per a crear mapes conceptuals o mentals

Els mapes conceptuals són xarxes semàntiques que permeten representar gràficament els conceptes i les seves interrelacions per tal de posar en evidència les estructures de coneixement que les persones tenim a la ment. Els mapes mentals permeten a l’usuari editar un conjunt d’idees jeràrquicament al voltant d’un concepte central.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip