Biblioguies

Temàtica:  Economia i Empresa

Pràctica basada en l'evidència

La pràctica basada en l'evidència consisteix a millorar la nostra presa de decisions mitjançant l'ús explícit i crític de la millor evidència disponible. L'objectiu final és millorar la pràctica professional de manera contínua.

Una dona amb un llibre obert i una lupa

Què són les pràctiques basades en l'evidència

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip