Biblioguies

Temàtica:  Arts i Humanitats

Miguel de Cervantes i El Quixot

«Tendieron don Quijote y Sancho la vista por todas partes: vieron el mar, hasta entonces dellos no visto; parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera, que en la Mancha habían visto».

Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha («De lo que le sucedió a don Quijote en la entrada de Barcelona», 1615)

Amb motiu del IV centenari de la mort de Miguel de Cervantes, l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC s’afegeix a l’homenatge que ha preparat la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), amb un portal temàtic sobre Cervantes i sobre l’obra més universal de la literatura espanyola: El Quixot.

Aquest monogràfic es divideix en tres grans blocs. D’una banda, s’ofereix un recull de recursos sobre la vida i obra de Miguel de Cervantes, que dóna accés a informació relacionada amb l’autor i la seva obra (publicació de llibres, revistes i articles, cursos oberts). D’altra banda, es dóna accés a totes les seves obres en format digital, i en accés obert, i també informació relacionada i específica de cada llibre publicat. En aquest apartat pren importància l’obra Don Quijote de la Mancha, i l’apartat és motiu per a tractar el llibre des de diversos punts de vista temàtics, com ara la literatura, la psicologia, l’audiovisual o la ciutat de Barcelona, on Sanxo i el Quixot descobreixen el mar, i lloc de batalla amb el cavaller de la Blanca Luna. Finalment, en l’últim apartat es destaquen premis, festivals i exposicions en homenatge a l’escriptor Miguel de Cervantes.

Molins de vent

Recursos sobre Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes fou un escriptor espanyol autor del llibre Don Quijote de la Mancha, l’obra més important de la literatura espanyola i una de les més destacades de la literatura universal. Des d’aquest apartat es pot accedir a llibres, articles, vídeos, estudis i textos sobre la vida i l’obra de Miguel de Cervantes, els quals es troben disponibles tant a la Biblioteca (cal ser membre de la comunitat UOC) com en accés obert a internet.

A la Biblioteca

Continguts d'accés obert

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip