Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

L'administració electrònica

L’administració electrònica, també coneguda com a administració-e, govern electrònic o govern-e, és una nova alternativa d’interacció de la ciutadania (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques) amb l’Administració pública estatal, l’Administració de les comunitats autònomes i les administracions locals i els ajuntaments, entre d’altres. Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a dissenyar, desenvolupar i implantar eines i entorns informàtics que permetin la comunicació, les gestions i els tràmits de la ciutadania i les empreses amb l’Administració, i és sustentada i motivada per canvis organitzatius i jurídics constants.

Una mà amb un ratolí d'ordinador i un teclat

Administració i govern obert

Un objectiu derivat de l’administració electrònica és l’assoliment de l’administració oberta, govern obert o bon govern. Una administració electrònica transparent i amb accés obert a les informacions de caràcter públic (les dades obertes).

Transparència

Un dels fonaments de l’administració oberta és la transparència de les administracions públiques. Els ciutadans tenen el dret de conèixer els processos de presa de decisions de les administracions públiques, de saber qui participa en la presa de decisions, de tenir informació sobre qui rep finançament, etc. Així mateix, també tenen el dret d’accedir a nombroses informacions i documents públics. Com més accés tinguin els ciutadans a tot el que faci referència a les administracions, més transparents es consideraran aquestes administracions.

Dades obertes

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per l’Administració pública que es posen a disposició de la ciutadania en formats digitals assequibles i reutilitzables.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip