Biblioguies

Temàtica:  Dret i Ciència PolíticaEconomia i Empresa

IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Aquesta guia de la Biblioteca té l'objectiu d'oferir-te una visió general de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). S'hi inclouen continguts per a conèixer diferents aspectes d'aquest tribut: la legislació vigent, quins són els trams, les possibles deduccions i com es fa la gestió per part de l'Agència Tributària. També incorpora informació sobre el frau fiscal.

Una persona amb una calculadora a una mà i un bolígraf a l'altra

Què és?

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip