Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Gestió de la ciutat i urbanisme

Segons l’Enciclopèdia Catalana, l’urbanisme és la ‘ciència i tècnica de l’ordenació de les ciutats i el territori’. Una ciència que es pot estudiar des de diferents punts de vista, que a la vegada es complementen, com poden ser l’arquitectura, el dret, la geografia, l’economia o la sociologia. A continuació us proporcionem un monogràfic per a conèixer més a fons què és el plantejament urbanístic i la gestió de les ciutats.

Gratacels

Plataformes, iniciatives i debat

Davant l’expectativa per als propers anys d’un enorme increment de població a les ciutats i nuclis urbans, han sorgit nombroses iniciatives que pretenen debatre i proposar unes bases per al desenvolupament urbanístic del segle XXI que vetllin per la urbanització planificada, la sostenibilitat i el desenvolupament tecnològic dels nuclis urbans.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip